شلور تک

شلور تک

شلوار تک :

  • اسپان باند ، گرماژ 38، 45، 50
  • آبی و صورتی
  • free