خدمات فنی و مهندسی

خاورمیانه ظرفیت و منابع فراوانی برای بازسازی و توسعه دارد. این بازسازی و توسعه سریع و روزافزون بوده و تعدد پروژه‌های مشاوره مهندسی، طراحی، مدیریت پیمان و پیمانکاری علاقه‌مندان به این حوزه را جلب می‌نماید. شرکت مدیریت صادرات زینو بنیان نیک در تلاش است که با جذب خدمات فنی و مهندسی از سایر کشورهای منطقه، ظرفیت‌های گسترش مهندسی کشور را بارور سازد. زینو بنیان نیک با بهره گیری از تخصص مربوطه و ارتباطات  ویژه معرف، راهنما، بسترساز و همراه شما در پروژه‌های مهندسی و پیمانکاری است. ما با ارائه خدمات با بالاترین کیفیت در بخش های شناسایی و ارزیابی اولیه و معرفی و ارجاع پروژه‌ها و مناقصات، همراهی و سازماندهی تجهیز کارگاه، تأمین نیروی انسانی مهندسی و فنی محلی در کنار سایر خدمات توانسته ایم گامی بزرگ و ارزنده برای علاقه‌مندان به این حوزه برداریم.

معرفی خدمات دپارتمان فنی و مهندسی :

شناسایی و ارزیابی پروژه ها

ساماندهی فرایند اداری پروژه

بسترسازی و تجهیزکارگاه