بازرگانی

بازرگانی

ورود صحیح به یک بازار جدید جهت توسعه فعالیت‌های تجاری نیاز به بررسی‌های فراوان دارد. ما در زینو بنیان نیک به خوبی می‌دانیم که انتخاب نام، برند، موقعیت مکانی، شرکای تجاری، بازار هدف، استراتژی و ... چگونه نقش مهمی در میزان موفقیت یک فعالیت تجاری ایفا می‌کنند.

 

مشاور تجاری آگاه در بازار هدف

زینو بنیان نیک متخصص ارائه مشاوره، راهکار، خدمات تحقیقاتی و اجرایی در حوزه توسعه بازار در بازار هدف می‌باشد. ما با برگزاری جلسات، نیازسنجی نموده و راهکار اختصاصی برای مشتریان ارائه  می‌دهیم. پس از مذاکره، با اجرای پروژه و توسعه همکاری از طریق مدیریت صادرات، تحقیقات مکمل بازاریابی  و خدمات مارکتینگ، مشاور آگاه شما در بازار عراق هستیم و موفقیت‌های ارزنده‌ای نیز در این راه بدست آورده‌ایم.

بازاریابی :

بازاریابی و فروش کالا در بازار هدف

مدیریت صادرات کالا / خدمات

راه اندازی کسب و کار جدید در بازار هدف

 

مطالعه بازار :

تهیه طرح توجیهی فنی و اقتصادی و طرح کسب وکار درحوزه صادرات

تحقیقات بازار

خدمات تحقیقات میدانی بازار

مطالعه و تحلیل بازار رقابتی بازار هدف

 

خدمات بازرگانی :

صادرات کالا و خدمات صادرات

مشاوره درانتخاب عامل فروش

انحصاری، ایجاد شبکه توزیع و یا فروش مستقیم

تهیه طرح بازاریابی خدمات و محصولات

تهیه طرح بازاریابی خدمات و محصولات