تجهیز بیمارستان و مراکز درمانی

خدمات زیر در طول دوره ساخت و تجهیز مراکز درمانی به کارفرما ارائه می‌گردند:

به کلیه اتاق‌های موجود در فضای بیمارستان یک کد اختصاص داده می‌شود که بر اساس این کلیه محل قرارگیری اتاق‌ها به روز قابل شناسایی است. همچنین علاوه بر این تجهیزات موردنیاز اتاق به تفکیک در جدولی ارائه خواهد شد که این لیست پس از مذاکره با کارفرما و اعمال نظرات کارفرما در قالب لیست خاصی تحت عنوان لیست room by room  نهایی شود و در نهایت کلیه تجهیزات با تعداد اقلام مشخص شده ارائه می‌گردند.

جداول مقایسه‌ای برای کلیه تجهیزات مورد‌نیاز بایت انتخاب و خرید نهایی بر اساس مشخصات کامل فنی و حداقل چهار دستگاه مختلف از کمپانی‌های مختلف تهیه می‌شود و پس از اعمال نظر کارفرما از این کمپانی‌ها و مدل‌های مختلف دستگاه موردنظر انتخاب می‌شود.

پس از مذاکره اولیه با شرکت‌ها جهت ارائه قیمت و مشخصات فنی دستگاه‌ها، یک مناقصه ما بین چند شرکت مختلف برگزار می‌گردد و به تبعات آن جلساتی با حضور نماینده کارفرما جهت ارائه توضیحات تکمیلی، قیمت ، تخفیف و شرایط پرداخت نهایی برگزار می‌گردد که صورت جلسات به صورت کامل به کارفرما ارائه می‌گردند.

پس از توافقات نهایی با شرکت‌های تجهیزات پزشکی قرارداد خرید توسط شرکت مرداس تجهیز افق تنظیم می گردد و شایان ذکر است این قرارداد متعاقباً ما بین خریدار ( مرکز درمانی) و شرکت فروشنده تجهیزات منعقد می گردد و پیگیری کلیه امور اجرایی از شرکت فروشنده بر عهده شرکت مرداس تجهیز افق می‌باشد.

 

نظارت بر فرآیندهای خرید ارسال و نصب و راه‌اندازی

شرکت زینو بنیان نیک پس از عقد قرارداد پیگیری زمان تحویل و نحوه تحویل اقلام خریداری شده و تایید کیفی و کمی تجهیزات تحویل داده شده را بر عهده دارد و همچنین موظف است به نحوه نصب تجهیزات جهت حصول اطمینان نهایی از کارکرد دستگاه نظارت نماید.

شناسنامه تجهیزات پزشکی و مشخصات عمومی و فنی دستگاه تنظیم می‌شود که این مشخصات در قالب یک نرم‌افزار ارائه می‌شود و اطلاعات جدید و اقدامات تعمیراتی و سرویس‌ها قابل به روز رسانی است.