احتراما به استحضار می رساند مجموعه زینو بنیان نیک با سوابق اجرایی روشن طی سال های اخیر در حوزه واردات و صادرات متشکل از تیمی فعال و مسلط به کشور های عربی خصوصا کشور عراق و دارای عضویت در اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق و کمیسیون تجارت و بازرگانی با توجه به توسعه روز افزون فرصت ها و پتانسیل های تجاری در حوزه صادرات بر آن هستیم تا با ایجاد تجارتی مشترک با مجموعه ای دارای توان تولیدی و سرمایه گذاری به گسترش و بهره برداری و تقویت شبکه فروش تجهیزات پزشکی ، دارویی و تجهیزات مراکز درمانی بپرداریم.