تجهیزات پزشکی

یکی از مشکلاتی که کشور عزیزمان به دلیل تحریم‌ها دچار شده عدم ساپورت و پشتیبانی شرکت‌های سازنده دستگاه‌های پزشکی می‌باشد و به دلیل حساس بودن و دقت بالای دستگاه‌ها و تجهیزات پزشکی، اتاق عمل، رادیولوژی، سونوگرافی ، آزمایشگاهی و بیمارستانی شرکت زینو بنیان نیک دوره‌های تخصصی آموزش این تجهیزات را برگزار می‌نماید. این شرکت همچنین اقدام به برگزاری دوره‌ها هم در خارج و هم در داخل از کشور برای مخاطبین خارجی می‌کند و از مدرسان محترم حوزه تجهیزات پزشکی دعوت به همکاری می‌نماید.