درباره آذربایجان

اماکن زیارتی و سیاحتی فراوانی در کشور عراق وجود دارد که در این بخش به آن ها اشاره خواهد شد.

در مجموع عراق 18 استان دارد که به ترتیب عبارتند از: بصره، المثنی، ذی قار، میسان، نجف، کربلا، انبار، قادسیه، بابل، واسط، دیالی، بغداد، صلاح الدین، سلیمانیه، التأمیم، نینوی، اربیل و دهوک.