بازارسنجی

بازارسنجی

هر کسب کار برای ارائه محصول یا خدمت خود نیاز دارد تا از وضعیت بازار آگاهی داشته باشد، به این معنی که باید مطالعات روان‌شناسی و آماری انجام شود تا، بهترین استراتژی ورود به بازار انتخاب گردد و محصولات باتوجه‌به نیاز بازار طراحی و توزیع شوند و درنهایت ریسک شکست پروژه حداقل گردد. ازآنجایی‌که اطلاعات بازار سنجی مبنای تصمیمات اساسی هر شرکت می‌شود، این فرایند نقش بسیار مهمی در شکست یا موفقیت محصول دارد.

thqyaqtg bazar

همان‌طور که ذکر شد بازار سنجی ترکیبی از علم آمار سنجی و جامعه‌شناسی است و باید توسط شرکت‌های متخصص این امر انجام گردد. شرکت مدیریت صادرات و واردات زینو بنیان نیک با سوایق اجرایی روشن طی سال‌های اخیر و با برخورداری از تیم فعال و حرفه‌ای در صادرات، واردات، برگزاری نشست‌های B2B  در ایران و کشورهای همسایه از جمله عراق، افغانستان، آذربایجان و پاکستان .. توانایی ارائه خدمات بازار سنجی را برای شرکت‌ها دارد،

خدمات بازار سنجی شرکت زینو بنیان نیک عبارتند از:

به‌منظور حفظ اختصار از بیان همه خدمات خودداری شده است. برای اطلاعات و راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید.