آموزش - جدید

آموزش - جدید 

صادرات و واردات روندی پیچیده و نیازمند دانش و تجربه‌ای فراوان در این حوزه است. شرکت‌های می‌توانند از دو طریق نیازهای صادراتی خود را برآورده کنند: اول: به‌کارگیری نیروهای مستعد و آموزش آنها دوم استفاده از شرکت‌های خدمات صادرات و واردات.

شرکت مدیریت صادرات و واردات زینو بنیان نیک به عنوان عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق، عضو اتاق بازرگانی ایران و امارات، عضو کمیسیون تجارت و بازرگانی با سوابق اجرایی روشن طی سال‌های اخیر و با برخورداری از تیمی فعال و حرفه‌ای در صادرات و واردات با کشورهای مختلف از جمله آلمان، بلژیک، عراق، پاکستان و.. همکاری‌ها متعددی در حوزه‌های مختلف انجام داده است.
خدمات آموزشی شرکت زینو بنیان نیک :

amwzsh jdyd


طی سال های اخیر حوزه‌های دانش مختلفی  به وجود آمده است که حاصل از  تجربه و مطالعات چند سال متخصصین این شرکت بوده است. این دانش برای شرکت‌ها  بسیار ارزشمند هستند. در صورتی که تمایل دارید از خدمات بخش آموزشی شرکت مدیریت صادرات و واردات زینو بنیان نیک بهره ببرید با ما تماس بگیرید.

دانلود فرم
بارگزاری فرم ( pdf یا docx )