گان و شلوار

گان و شلوار

گان ، شلوار:

  • اسپان باند ، گرماژ 38، 45، 50
  • طول گان 80 الی110 سانتی متر ، عرض 150 الی 160 سانتی متر
  • شلوار Free
  • آبی ، صورتی