روبالشتی

روبالشتی

روبالشتی

  • اسپان باند ، گرماژ 30
  • 70*50
  • آبی ، سفید