کلاه بیمار کشدار

کلاه بیمار کشدار

کلاه بیمار کشدار

  • اسپان باند ، گرماژ 30
  • 50*50
  • آبی ، سفید