مطب‌ها و درمانگاه‌ها

مطب‌ها و درمانگاه‌ها

ضد عفونی کردن هوا و سطوح مطبها و درمانگاه‌‎ها

1- ضد عفونی کردن مطبها

ضدعفونی کردن سطوح و فضای مطبها ضامن سلامتی کادر درمان، بیماران و همراهان

ضدعفونی‌کردن مطبها اگر مهم‌تر از بیمارستانها نباشد کم‌اهمیت‌تر هم نیست، طبق تحقیقات معاونت بهداشت به دلیل تردد بالای بیماران مختلف و پراکندگی مطبها در سطح جامعه، ضدعفونی‌کردن به معنی کاهش تعداد میکروارگانیسم‌ها برای جلوگیری از انتشار ویروسها اهمیت بسزایی دارد، در مراکز ارائه خدمات درمانی کمیته کنترل عفونت، زیرساخت‌های مناسب را برای کنترل انتقال عفونت انجام میدهد، اما چنین زیرساختهایی در مطبهای خصوصی وجود ندارد و این مکان‌ها کمتر موردتوجه قرار گرفته‌اند.

افرادی که در این‌گونه محیط‌ها فعالیت میکنند، بیشتر در معرض خطر هستند و باید از نظر آگاهی و توانایی عملی به حدی برسند که نه‌تنها خود بیمار نشوند بلکه بتوانند با نظافت صحیح و رعایت کلیه مسائل مربوط از سرایت بیماریها جلوگیری شود. چرا که به دلیل ماهیت شلوغ مطبها و بسته بودن فضا بدیهی است در صورت عدم رعایت بهداشت احتمال انتشار ویروسها؛ بیماریها قابل انتقال از راه تنفسی مانند کرونا و مریض شدن مراجعه‌کنندگان و کادر شاغل بیشتر است. فضا و سطوح مطب‍‌ها مانند کف زمین، دیوارها، صندلیها، تخت (معاینه یا دندانپزشکی)، سرویس بهداشتی دارای الودگی زیادی هستند و برای ضدعفونی کردن درست این مناطق نیاز به هزینه و زمان زیادی است. علاوه بر این مراجعه کنندگان شامل قشر حساس جامعه مانند بیمارن، کودکان و افراد دارای بیماری زمینهای هستند و نباید از محلولهای سنتی استفاده شود و محلول مورد استفاده باید ارگانیک و  حساسیت، آلرژی ایجاد نکند.

دستگاه Zspray با استفاده از تکنولوژی مه خشک تمام فضا از جمله نقاط غیرقابل‌دسترس مانند سقفها، سطوح غیرقابل‌دسترس و... نفوذ میکند و در مدت کوتاه پاک‌سازی می‌کند و برای تمام فضاهای مطب مناسب است. همچنین این فرایند به‌صورت خودکار و بدون نیاز به حضور کاربر انجام میشود. علاوه بر این جهت رعایت حال مراجعه‌کنندگان محلول مورداستفاده کاملاً تجزیه‌پذیر بوده و بعد ازبین‌بردن تمام میکروارگانیسمها موجود بدون ایجاد حساسیت، آلرژی و هیچ‌گونه آسیبی به محیط و انسان تجزیه میشود.

2-ضد عفونی کردن درمانگاه‌ها و کلنیک‌ها

ضدعفونی کردن سطوح و فضای درمانگاه‌ها راه اصلی جلوگیری از انتشار بیماری‌ها

درمانگاهها و کلینیکها مراکزی هستند که غالباً دارای بخشهایی چون پزشک عمومی و متخصص، دندانپزشکی، داروخانه، مامایی، رادیولوژی، آزمایشگاه و … هستند، این مراکز می‌توانند مستقل یا جزئی از یک بیمارستان باشند، درمانگاهها و کلینیکها به دلیل فضای بسته و تردد بالای بیماران و مراجعه‌کنندگان جزو فضاهای آلوده به شمار میآیند و کنترل سلامت این مراکز تأثیر مستقیم بر بهداشت جامعه و محیط میگذارد. در جهان عفونتهای مراکز بهداشتی یک مشکل جدی به‌حساب میآیند طبق نظر تخمینی انجمن میکروب شناسیی ایران، در کشورهاي در حال توسعه حدود 25 % از بیمارها به این عفونتها دچار میشوند که هزینه های زیادی (حدود 17 تا 29 میلیارد دلار در جهان) را به بیماران و مراکز بهداشتی درمانی تحمیل می کند. 

آلوده بودن فضا و سطوح درمانگاهها و کلینیک‌ها به باکتریها، میکروبها، ویروسها مانند ویروس کرونا موجب ناکارآمدی شیوه‌های سنتی در نظافت این اماکن شده است. برای ضدعفونی‌کردن صحیح این نوع مراکز باید از فناوریهای جدید استفاده نمود، دستگاه Zspray با سرعتی برابر 200 متر مکعب در 20 دقیقه کلیه مناطق از جمله سطوح، دیوارهای داخلی ،سقف، تجهیزات پزشکی و ... را ضد عفونی میکند، این دستگاه با استفاده از فناوری مه خشک روی تمام سطوح از جمله سطوح شیشهای، چوبی، فلزی، پلاستیکی، استیل، و ... تاثیر میگذارد و محیط پاک و عاری از وجود هرگونه میکروارگانیسم از جمله انواع ویروس ها ، ویروس کرونا، ابولا، قارچ ها و انواع باکتری ها، برای بیماران و کادر شاغل در درمانگاهها و کلنیکها فراهم میسازد،همچنین محلول مورد استفاده در دستگاه Zspray کاملاً تجزیه پذیر بوده و پس ازضدعفونی نمودن فضا و سطوح، بدون ایجاد آلرژی تجزیه میشود.